strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Branża  chłodnictwo - klimatyzacja - pompy ciepła


Z racji dużego upowszechnienia chłodnictwa jesteśmy niemałych rozmiarów branżą, w której funkcjonuje około 1600 firm, w większości z zatrudnieniem mniejszym niż 3 osoby. Przy montażu i serwisowaniu urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych zatrudnionych jest ponad 12 tys. osób. Odnotowuje się liczną grupę serwisujących układy, która jest na pograniczu tzw. "szarej strefy".

W kraju jest zainstalowanych około 300 tys. układów chłodniczych o napełnieniu przekraczającym 3 kg, będących w posiadaniu około 70-100 tys. OPERATORÓW.

W układach chłodniczych znajduje się około 5000 ton substancji kontrolowanych i blisko 2000 ton fluorowanych gazów cieplarnianych. Roczna emisja czynników do atmosfery może być szacowana na 700 - 900 ton i nie jest to zły wynik w skali Europy.

Znaczącą rolę odgrywa krajowa produkcja mebli chłodniczych dla handlu, której wielkość przekracza 70 tys. sztuk. Podobnych rozmiarów jest import mebli chłodniczych.


W branży funkcjonuje kilka organizacji posiadajacych osobowość prawną w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, ustawę o związkach pracodawców, ustawę - Prawo o stowarzyszeniach, ustawę o fundacjach. Istnieją też grupy nieposiadające osobowości prawnej.


Organizacje:

Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła  >>>

Branżowe Porozumienie  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła  (w organizacji)   >>>
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  >>>
Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła  >>>
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji  >>>
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Energetyki i Ochrony Środowiska
Krajowe Forum Chłodnictwa  >>>
Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego

organizacje nieczłonkowskie:
Fundacja Fizyki Technicznej im. Michalskiego
Fundacja Prozon