strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
środowisko
zobowiązania
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Informacje dla OPERATORA


Witaj Użytkowniku (Operatorze) urządzenia, instalacji chłodniczej bądź klimatyzacyjnej, klimatyzatora lub pompy ciepła !
W tej części serwisu znajdziesz wyjaśnienia wymogów ochrony środowiska i ograniczeń prawnych związanych ze stosowaniem chłodnictwa. 

Przegląd obowiązków OPERATORA wynikających z prawa.  >>>

Zapamiętaj:
główny cel nowych regulacji prawnych, to ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska czynników chłodniczych.   więcej o ich szkodliwym oddziaływaniu   >>>

Jeśli nabywasz lub już posiadasz urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne bądź pompę ciepła lub instalację zawierającą układ chłodniczy, niezależnie od ilości użytego czynnika, w świetle regulacji, jesteś OPERATOREM. Nowe prawo nakłada na OPERATORA szereg poważnych obowiązków. Warto też zapoznać się z propozycjami przepisów karnych.

Od chwili przyjmowania dostawy, czy nawet złożenia zamówienia  dalszy tok postępowania musi być już zgodny z warunkami określonymi w przepisach. Przez dostawę należy rozumieć nie tylko gotowe urządzenie, ale też i wszelkie komponenty, których działanie zależy lub wpływa na czynnik chłodniczy.

Nie każdy może być dostawcą, instalatorem, serwisantem !  Wymagane są certyfikaty !  
(Już od 4 lipca 2009)
Angażowanie do dostaw i prac montażowo-serwisowych przedsiębiorstwa bez certyfikatu stwarza zagrożenie grzywną pieniężną nie dla tego przedsiębiorstwa, ale dla OPERATORA.

Są do wyboru dwa wyjścia:
1. zapoznać się z nowymi regulacjami i je stosować, czuwając nad szczelnością układów, terminami przeglądów, itp.
2. skorzystać z usług firm posiadających Branżowy Certyfikat Jakości, które ze zrozumiałych powodów postępują zgodnie z nowymi wymogami i są na bieżąco poinformowane o warunkach prawnych, posiadają niezbędne uprawnienia zweryfikowane podczas procedury certyfikacyjnej.

Lista firm posiadających Branżowy Certyfikat Jakości  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy ciepła

Zamieściliśmy przegląd przepisów regulujących korzystanie z urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Zapraszamy  >>>