strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Certyfikacja personelu i przedsiębiorców   -   opinie i uwagi 


Certyfikacje są jednym z istotniejszych zagadnień nowego prawa, regulują dostęp do rynku, wymuszają pożądane postępowania, przyniosą też niemałe koszty. Poprawne rozwiązanie systemu krajowej certyfikacji w chłodnictwie jest szansą dla firm dobrych, solidnych. I właśnie na opinie z tych firm czekamy.

Jakie, Państwa zdaniem, są niezbędne warunki, by krajowa certyfikacja była rzetelna, przeprowadzana w sposób merytorycznie poprawny, sprawny i nie była nadmiernym wydatkiem ?

Jakie są warunki, by przyniosła ona korzyść firmom serwisowym czy samym serwisantom ?


Certyfikacja firm

Wprowadzenie:

Tu zamieścimy Państwa uwagi


Certyfikacja osób

Wprowadzenie:

Tu zamieścimy Państwa uwagi