strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

IZBA CHŁODNICTWA


Branżowe Porozumienie Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy Ciepła zostało zarejestrowane w KRS pod numerem 0000345334.

Jest to ważne wydarzenie w branży, zważywszy stale pojawiające się zagadnienia legislacyjne dotyczące bezpośrednio lub pośrednio chłodnictwa, jak i problemy zbliżającej się certyfikacji.

Cele Porozumienia:
1.      działanie na rzecz ekologii, rozwoju nauki i badań w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
2.      prowadzenie certyfikacji,
3.      kształcenie i szkolenie zawodowe,
4.      wspieranie współpracy organizacji branżowych,

Organizacja przyjęła nazwę Izba Chłodnictwa.

Związek posiada odpowiedni potencjał do rozwiązywania poważnych problemów i zapewnienia właściwej reprezentacji branży, skupiając:
1.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP, - inicjator porozumienia
2.       Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła,
3.       Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Energetyki i Ochrony Środowiska,
4.       Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji,
5.       Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła,
które w roku 2009 uzyskały łączny obrót w wysokości ok. 1,5 mln zł.

Poza związkiem pozostają:
Krajowe Forum Chłodnictwa, Związek Pracodawców, z Warszawy
Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego, z Łodzi

Biuro Izby Chłodnictwa jest w trakcie organizacji.

więcej  >>>