strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

"Zagospodarowanie powstających w układach chłodniczych zużytych substancji kontrolowanych poprzez dokładną regenerację w miejscu ich stosowania"


Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP oferuje regenerację jednorodnych czynników chłodniczych w cenie 10 zł za 1 kg - bez potrzeby transportu, na miejscu przy instalacji !
Ważna uwaga  >>>

Krajowy system mobilnej regeneracji substancji kontrolowanych już funkcjonuje !

Zespoły do płukań układów chłodniczych i regeneracji czynników

Zaoferuj swoim klientom ekologiczne serwisowanie 

Jak funkcjonuje agregat ?

Z wykorzystaniem odpowiedniego agregatu dokonuje się: odzysku czynnika i jego krotnego oczyszczania. Jednokrotne oczyszczanie pozostawia poziom zanieczyszczeń wynoszący 300 ppm (cząstek na milion). Usuwane są oleje oraz kwasy. Wspomnianą jakość można poprawić. Agregat obsługuje operator – przeszkolony pracownik Stowarzyszenia.  
Agregat płucze układ chłodniczy, mniejszy w całości, większy po podziale na strefy. Płukanie odbywa się z wykorzystaniem czynnika z układu, najczęściej trzeba jednak jego ilość zwiększyć. Agregat pracując w trybie manualnym lub automatycznym, wykonuje nastawioną liczbę cykli płukań, zazwyczaj wystarcza 4-6. Czynnik zaolejony z zanieczyszczeniami z układu jest oczyszczany w sposób ciągły. Czysty, bez oleju wraca do układu a samo napełnianie odbywa się falowo – układ jest zalewany i opróżniany w określonym stopniu.
Główną częścią agregatu jest kolumna, w której następuje całkowite rozdzielenie R-22 i oleju oraz zanieczyszczeń.
Na fotce widać agregat podczas pracy, butlę na zużyty olej (zielona) oraz butlę z czynnikiem płuczącym, zazwyczaj podgrzewanym dla poprawy skuteczności płukania.

Przy wymianach R-22 na czynnik typu HFC z opisywanej operacji płukania uzyskuje się:
-         dokładne oczyszczenie układu z olejów mineralnych i kwasów (stare oleje zawsze zawierają rozpuszczone zanieczyszczenia !),
-         w miarę sprawną i bezpieczną pod względem ekologicznym operację,
-         zmniejszenie ilości zużytych olejów estrowych - przy operacji typu „wash-out” mamy 3-8 wymian olejów,
-         zmniejszenie ilości wyjazdów do układu w związku z wymianami olejów i nadzorem,
-         podniesienie czystości wewnętrznej układu, a więc mniej potencjalnych awarii,
-         brak potrzeb stosowania azotu czy chemii płuczącej,
-         zregenerowany czynnik (zaświadczenie), jako produkt uboczny operacji – możliwy obrót rynkowy, wsparcie techniczne i kadrowe przy wymianach czynników w dużych układach – można wykorzystać kilka agregatów jednocześnie celem skrócenia czasu wyłączenia układu chłodniczego z pracy.

Czy warto korzystać z nowej usługi ?

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji jest organizacją pożytku publicznego i realizuje usługi w ramach odpłatnej, statutowej działalności. Za prace wystawia się rachunek – działalność ustawowo zwolniona z VAT.  Omawiany rodzaj działalności nie może obejmować zysku oraz kosztów amortyzacji, zatem usługa jest względnie tania. Można wstępnie poinformować, ze jest to około 200 zł za godzinę pracy plus koszty dojazdu. Za 1 kg zregenerowanej substancji kontrolowanej opłata wynosi około 10 zł. W przypadku rezygnacji organizacja odbiera czynnik nieodpłatnie. Natomiast firma serwisowa rozlicza się z właścicielem urządzenia czy układu chłodniczego odrębnie, stosując własne stawki. Wymiana czynnika z operacją płukania układu jest tańsza od „wash-out”.  

Jednocześnie trzeba nadmienić, że przeprowadzone badania (np. w Hiszpanii) pokazują, iż sugestia producentów sprężarek dopuszczająca 5% oleju mineralnego w oleju poliestrowym jest obliczona na przyspieszony zakup nowej sprężarki. Zatem technika płukań daje konkretne oszczędności klientom Waszych Firm, przedłużając żywotność sprężarek.  

W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego organizacja płucze butle.

Kto może skorzystać z usługi ?

Należy przejść praktyczne szkolenie w zakresie przygotowania układu chłodniczego do czynności płukań. Szkolenia odbywają się w miejscach aktualnie wykonywanych prac i Stowarzyszenie zapewnia nieodpłatny dowóz zainteresowanych.

Kiedy można skorzystać z usługi ?

Przeszkolona firma zgłasza zapotrzebowanie do Stowarzyszenia, które je realizuje w zależności od ilości zleceń w danym rejonie. Jest oczywistym, że z Warszawy nie zostanie wysłany zespół do płukania jednego układu na większą odległość np. w dolnośląskim czy zachodniopomorskim. Zatem należy się liczyć z koniecznością zaplanowania prac z większym wyprzedzeniem.

  Zgłoś się na nieodpłatne przeszkolenie !