strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
kontrola szczelności
systemy VRV VRF
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

TECHNIKA - ciekawe rozwiązania techniczne, technologiczne, wynalazki, porady, nowe produkty


TECHNIKA ULTRASONICZNA w diagnostyce chłodniczej


Technika ultrasoniczna wykorzystuje fale dźwiękowe, które występują poza obszarem ludzkiego postrzegania. Średni próg ludzkiej percepcji wynosi 16500 Hz. Chociaż niektórzy słyszą dźwięki o częstotliwości 21000 Hz.

Technika ultrasoniczna jest zazwyczaj związana z częstotliwościami powyżej 20.000 Hz. Ponieważ ultradźwięk ma wysoką częstotliwość, zatem jest sygnałem krótkofalowym. Jego właściwości są odmienne od słyszalnych w normalnych warunkach sygnałów o niskiej częstotliwości. Sygnał akustyczny o niskiej częstotliwości wymaga mniej energii, aby przemieścić się na taką samą odległość jak sygnał o wysokiej częstotliwości. (rys.) W technice ultrasonicznej wykorzystywane są zazwyczaj ultradźwięki transmitowane w środowisku powietrza.

Ultradźwięki występują w praktycznie wszystkich formach tarcia. Taki przykład: wzajemne pocieranie palcem wskazującym i kciukiem generuje sygnał ultradźwiękowy. Chociaż można odebrać bardzo słabo słyszalne dźwięki powstałe w wyniku tego pocierania, to ultrasoniczny tester dostarczy nam bardzo głośny dźwięk.

Powodem tej głośności jest to, że ultratester konwertuje sygnał dźwiękowy, a następnie wzmacnia go. Ze względu na niską amplitudę ultradźwięków, wzmocnienie to jest bardzo ważną funkcją.

Choć istnieją słyszalne sygnały emitowane przez większość pracującego sprzętu, to ich frakcja ultradźwiękowa jest elementem najważniejszym. Podczas konserwacji i przeglądów wielokrotnie serwisant będzie wsłuchiwał się w odgłosy pracy w celu określenia zużycia np. łożysk. Jednakże serwisant odbierze TYLKO słyszalne elementy sygnału, w rezultacie diagnoza będzie dość pobieżna. Subtelne zmiany w zakresie ultradźwięków nie będą postrzegane, a nawet pominięte. Gdy stan łożyska będzie oceniany jako zły, potrzeba jego zastąpienia będzie natychmiastowa. Technika ultrasoniczna oferuje większe możliwości diagnostyczne i większą przewidywalność prac serwisowych. Gdy zmiany zaczną występować w zasięgu techniki ultradźwiękowej, wciąż jest czas na przygotowanie odpowiedniego postępowania Podczas wykrywania wycieków ultradźwięki oferują szybkie i dokładne metody lokalizowania nieszczelności. Ponieważ do badań ultrasonicznych wykorzystywane są fale krótkie, sygnał  ultradźwiękowy emitowany przez wyciek będzie najgłośniejszym i najbardziej wyczuwalnym w pobliżu wycieku.

Fabryczny hałas nie stanowi przeszkody w analizie odbieranych przez ultratester ultradźwięków, co czyni go jeszcze bardziej użytecznym. Ponieważ tester nie reaguje na sygnały dźwiękowe o niskiej częstotliwości, zatem "usłyszy" tylko ultradźwiękową frakcję sygnału tworzonego w nieszczelności. Poprzez skanowanie obszaru, użytkownik może szybko ustalić miejsce wycieku.

Elektryczne łuki, przebicia i wyładowania mają silne frakcje ultradźwiękowe, które mogą być łatwo wykryte. Podobnie jak w przypadkach ogólnych wykrywania wycieków te potencjalne problemy mogą być łatwo wykryte bez względu na hałas otoczenia.


ULTRATESTER - budowa i funkcja poszczególnych składników zestawu  >>>

Nowa technika wykrywania wycieków z układów chłodniczych  >>> 

BADANIA NIENISZCZĄCE materiałów   SZCZELNOŚĆ KANAŁÓW, OKIEN itp.  >>>

Łuki elektryczne, wyładowania, przebicia, wady styków  >>>

Diagnostyka ułożyskowań i smarowania  >>>

DIAGNOSTYKA USTEREK MECHANICZNYCH    >>>

CERTYFIKACJA   >>>


Prosta wymiana R22 na HFC bez wymiany oleju w układzie chłodniczym  >>>   Stosując odpowiednią procedurę, można pozostawić olej syntetyczny.