strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
procedura
 II tura BCJ
serwis blisko
warunki wpisu
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Już 33 firmy uczestniczą w drugiej turze BCJ - lista  >>>      wniosek  >>>    zobowiązanie  >>>


BRANŻOWY CERTYFIKAT JAKOŚCI       CHŁODNICTWO  -  KLIMATYZACJA  -  POMPY CIEPŁA

Utworzenie branżowej certyfikacji jakości (BCJ) to jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku chłodniczym.

BCJ przedmiotem dumy i satysfakcji przedsiębiorcy.     BCJ wywołuje poruszenie u konkurencji.

Podstawowym celem Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Krajowej Izby Gospodarczej jest wspieranie inicjatyw, które za cel stawiają sobie jakościowy rozwój chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz promowanie działań proekologicznych, m.in. wymuszenie takiego postępowania, które ograniczałoby negatywny wpływ na środowisko czynników chłodniczych. Chodzi o zmniejszenie emisji substancji niszczących warstwę ozonową (czynniki HCFC) oraz gazów cieplarnianych (czynniki HFC). Walka z globalnym ociepleniem to jeden z głównych priorytetów.  

Branżowy Certyfikat Jakości Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy ciepła to program certyfikacyjny opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, która jest jego wydawcą. Program ten służy jako narzędzie promowania solidnych przedsiębiorców. Wzmacnia działania gospodarcze przedsiębiorców, postępujących zgodnie z zasadami kodeksu etycznego i ekologii. Posiadanie Certyfikatu oznacza ważne referencje dla każdej  firmy. 
 
Otrzymanie Branżowego Certyfikatu Jakości wiąże się, ze spełnieniem przez przedsiębiorcę wielu kryteriów; zarówno w zakresie kwalifikacji personelu, wyposażenia technicznego firmy, ogólnego przygotowania firmy do wypełniania wymagań określonych w prawie, a także zagadnień wynikających z Kodeksu Etycznego Przedsiębiorcy. Ocena ma wiele etapów, a cała procedura jest nadzorowana przez Krajową Izbę Gospodarczą.  

Warto podkreślić, że nagrodzeni  przedsiębiorcy dobrowolnie poddają się procedurze i przyjmują zobowiązania. Są rzetelni,  nie obawiają się swoich klientów.   Dobrowolna certyfikacja to krok w kierunku ochrony klienta i podnoszenia jakości w branży.  Przez jakość należy rozumieć także ochronę środowiska. Wielu przedsiębiorców deklaruje chęć działania na rzecz jego ochrony, ale ze względu na koszty, najczęściej kończy się na deklaracjach.


Branżowy Certyfikat Jakości Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy ciepła to program ochrony Klienta

Współpraca użytkownika urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła z firmą uhornorowaną Certyfikatem jest bardzo bezpieczna i korzystna.

Urządzenia te są montowane z myślą o wieloletnimi wykorzystaniu, zatem ważnym jest ich właściwy dobór, montaż, wreszcie serwisowanie i konserwowanie. Im czynności te są wykonane poprawniej, tym tańsza i dłuższa jest eksploatacja. Często oferowana niska cena dostawy i montażu wiąże się z ukrytymi kosztami w okresie późniejszym. Będą to: częstsze naprawy, większe zużycie energii elektrycznej, mniejsza sprawność.

Zatem by prawidłowo dokonywać wyboru wykonującego prace montażowo-serwisowe słusznym jest weryfikowanie referencji wykonawcy, a nie rozpatrywanie wyłącznie kwestii ceny. Zwykle tańsze jest potem droższe.  Uwaga ta jest kierowana przede wszystkim do dysponentów środków publicznych.

Nierzadko zamawiający usługę nieprecyzyjnie określa swoje potrzeby, głównie w zakresie specyfikacji technicznej. Firmy z BCJ wskażą na niedostatki, natomiast firmy zwykłe zaoferują niższą cenę, lecz efekt wykonanej usługi nie spełni oczekiwań zleceniodawcy.

Kolejną cechą certyfikacji służącą klientowi firmy uhonorowanej BCJ jest możliwość złożenia zażalenia na jakość wykonanej usługi, bez jakichkolwiek opłat. Wtedy eksperci niepowiązani z realizującym usługę rozważą wszelkie aspekty zażalenia.

Wreszcie wprowadzane zmiany prawa przenoszą odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z czynnikami chłodniczymi i urządzeniami, których działanie zależy od tych substancji, na użytkownika. Przedsiębiorca posiadający certyfikat musi stosować obowiązujące zasady prawa, a więc ryzyko konsekwencji dla użytkownika jest wtedy mniejsze.

poprawnie określaj warunki specyfikacji technicznej zlecenia

korzystaj z niezależnych ekspertów przy formułowaniu warunków

uwzględniaj w cenie koszt ryzyka

Ewentualne zażalenie na jakość pracy realizowanej przez przedsiebiorcę uhonorowanego Branżowym Certyfikatem Jakości zgłoś na formularzu do Krajowej Izby Gospodraczej Chłodnictwa i Klimatyzacji. Zażalenie jest rozpatrywane bez opłat. Sugerujemy korzystać z faksu nr 0 22 533 65 03

Gdzie szukać firm posiadających ważny Branżowy Certyfikat Jakości  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy ciepła ?

Pełna aktualna lista znajduje się poniżej. Na życzenie niektórych firm opisano ich specjalizację.


Branżowy Certyfikat Jakości   Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy ciepła to program ochrony środowiska


Wyjaśnienia:
- wykres dotyczy zużycia na potrzeby chłodnictwa wyłącznie jednej substancji kontrolowanej - R 22;
- wielkości rocznego zużycia pochodzą z danych Biura Ochrony Warstwy Ozonowej w Warszawie;
- według ocen specjalistów faktyczne zużycie jest większe, a prognoza dla 2008 r. wynosi ok. 300 ton;
- linia czarna przedstawia zużycie R 22 w Polsce;
- linia czerwona przedstawia uśrednione zużycie substancji kontrolowanej w grupie firm uhonorowanych Branżowym Certyfikatem Jakości uzyskane w ramach regulaminowej sprawozdawczości.

Certyfikat skłania firmę do odzyskiwania substancji kontrolowanej, jej póżniejszego ponownego wykorzystania, co z uwagi na poziom cen czynników nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Czynnik odzyskany, zmagazynowany i później oczyszczony jest w efekcie znacznie droższy od świeżego o gwarantowanej jakości.

Z powyższego widać, że bardziej skuteczne są inicjatywy społeczne realizowane przez właściwe organizacje niż zbiurokratyzowane procedury oparte na wadliwym przepisie prawa, co winno być przedmiotem przemyśleń resortu środowiska w chwili tworzenia projektów ustaw, a co zauważa Komisja Europejska w uzasadnieniu do nowelizacji prawa wprowadzającego certyfikację EMAS.


Gala wręczenia Branżowych Certyfikatów Jakości         2007

Zdjęcia z Pierwszej Gali znajdują się pod adresem:
http://picasaweb.google.com/kigchik/BranzowyCertyfikatJakoCiGALA2007PaAcWWilanowie?authkey=1aB8avJmrZg


Nowy paragraf


Nowy paragraf

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Sali Białej Pałacu w Wilanowie

Nowy paragraf

Apartamenty Księżnej Lubomirskiej

Zachęcając przedsiębiorcę do wysiłku, uzyskuje się wartościowy efekt ekologiczny, z którego korzystamy wszyscy !
Zleceniodawca winien i ten aspekt uwzględniać, podejmując decyzję o udzieleniu zlecenia.

Gdzie szukać firm posiadających ważny Branżowy Certyfikat Jakości  Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy ciepła ?

Pełna aktualna lista znajduje się poniżej. Lista zawiera 47 wpisów. Na życzenie niektórych firm opisano ich specjalizację.

W związku z faktem, że procedura certyfikacyjna jest długotrwała i wielu kolejnych przedsiębiorców złożyło stosowne wnioski zapraszamy do częstszego odwiedzania niniejszej strony i zapoznawania się z listą, aktualizowaną na bieżąco.

Jednocześnie jako organizacja niezależna popieramy koncepcję certyfikacji ważnego czynnika w podnoszeniu jakości w branży. Przedsiębiorcy uhonorowani BCj będą głównym partnerem w realizowanym przez nasze Stowarzyszenie programie.


Aktualna lista firm posiadających ważny Branżowy Certyfikat Jakości  - Chłodnictwo - Klimatyzacja - Pompy ciepła


BCJ 003/2007
Przedsiębiorstwo Prywatne H.J. Kudyba
ul. Grunwaldzka 30/4 10-126 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 004/2007
ZAKŁAD TECHNIKI INSTALACYJNEJ sp. z o.o.
ul. Senatorska 21 93-192  Łódź
woj. łódzkie


BCJ 005/2007
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TERMO-TECH” s.c.
ul. Bakałarzewska 21 16-400 Suwałki
woj. podlaskie


BCJ 006/2007
MICRO - CLIMA sp. z  o.o.
ul. Ametystowa 2   20-577 Lublin
woj. lubelskie


BCJ 007/2007
ARCTOS s. c. Grażyna Gliszczyńska Zbigniew Gliszczyński
ul. Upalna 58   15-668 Białystok
woj. podlaskie


BCJ 008/2007
ZAKŁAD PRODUKCYJNO –HANDLOWO USŁUGOWY   G. PIECZKO
ul. Wolności 38 A 11-700   Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 009/2007
Chłodnictwo – Klimatyzacja inż. Wł. Nekanda - Trepka
ul. Brzozowa 5       86-031 Osielsko
woj. kujawsko-pomorskie


BCJ 010/2007
P.P.U.H „GOBOX” s. j. Tadeusz Gorazd, Jarosław Borzech 
ul. Pleszewska 135 39-200 Dębica
woj. podkarpackie


BCJ 011/2007
R.S. Klima 60-313 Poznań ul. Grunwaldzka 157 m 1
woj. wielkopolskie


BCJ 012/2007
WIECZOREK PPUH
ul. Morcinka 103   45-531 Opole
woj. opolskie


BCJ 013/2007
Frigo Group Polska sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 5 86-031 Osielsko
woj. kujawsko-pomorskie


BCJ 014/2007
ProRem  s. c. mgr inż. Adam Dzięcioł  i  Zbigniew Prokopowicz
ul. Daszyńskiego 70/4     55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie


BCJ 015/2007
ECO ENERGY s.c Anna Sobótka, Ireneusz Sobótka
ul. Towarowa 14 10-417 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 016/2007
Firma Usługowo-Handlowa Termoklima  Paweł Olszewski
ul. Słoneczna 3     42-311 Żarki Letnisko
woj. śląskie


BCJ 019/2007
PPHU  TERMOPOL   ICE sp. z o.o.
ul. Wybickiego  8 05-090 Raszyn
woj. mazowieckie


BCJ 020/2007
P.H. FELIX  Marek Danilczuk
ul. Kościuki  3A   16-070 Choroszcz
woj. podlaskie


BCJ 021/2007
Zakład usługowy Elektromechaniki Chłodniczej    Marian Pabiś
ul. Diamentowa 3 d1 0-698 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 022/2007
CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA GASTRONOMIA M.  Kos
ul. Długa 29A 11-040 Dobre Miasto
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 023/2007
„TENCOM – POL” PPHU Kazimierz Łangowski
Kaliska Kościerskie 93A 83-400 Kościerzyna
woj. pomorskie


BCJ 024/2007
“RURMET” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe inż. Norbert Bobkiewicz
ul. Kołobrzeska 50F 10-434 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 025/2007
MECHANIKA CHŁODNICZA sp. z o.o.
ul. Bystra 13 61-366 Poznań
woj. wielkopolskie


BCJ 026/2007
EL – COLD     Mirosław Oelberg
ul. Młodości 21 13-306 Kurzętnik
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 027/2007
Elektromechanika Chłodnicza Henryk Zaborowski
ul. Arkuszowa 80 01-934 Warszawa
woj. mazowieckie


BCJ 028/2007
"ARMA" s. c.  Chłodnictwo - klimatyzacja montaż i serwis
Mirosław i Iwona Nalazek

05-555 Tarczyn ul. Pogodna 15
woj. mazowieckie


BCJ 029/2007
LIANI 2 Sp. z o.o.
ul .PCK 2\4 40-057 KATOWICE
woj.śląskie


BCJ 030/2007
„ANDHEN” Zakład Usługowo -Handlowy Chłodnictwa Urządzeń  Gastronomicznych, Elektrotechniki  A. Zawadzki H. Marchlewski
ul. Witebska 51     85-778 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie


BCJ 031/2007
Fonko Polska
ul. Puławska 599B    02-885 Warszawa
woj. mazowieckie


BCJ 032/2007
PHU PUCH      Wojciech Pietroń
ul. Wylotowa 21  24-320 Poniatowa
woj. lubelskie


BCJ 033/2007
SKYLARK POLSKA Kowieska Mariola
ul. Madziarów 54 04-444 Warszawa
woj. mazowieckie


BCJ 034/2007
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI CHŁODNICZEJ  MORS  Andrzej Paprota
ul. Wojska Polskiego 17/2  11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 035/2007
ADG sp. z o.o. Ilona Wypych
ul. Szabatowskiego 7 41-500 Chorzów
woj. śląskie


BCJ 036/2007
Zakład Automatyki Ogrzewania i Klimatyzacji   JAN – GAZ
Kazimierz Janowski

36-054 Mrowla     Rudna Wielka 268
woj.podkarpackie


BCJ 037/2007
„POCH-REM”     Pochroń Dariusz
ul. Olchowa 5/18    20-355 Lublin
woj. lubelskie


BCJ 038/2007
FUH Dąbrowski Chłodnictwo-Klimatyzacja
Wikrowo 33 82-335 Gronowo Elb.
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 039/2007
Fundacja na Rzecz Rozwoju Fizyki Technicznej
ul. Nowickiego 7/22 02-112 Warszawa
woj. mazowieckie


BCJ 040/2007
KLIMAPOZ  Kałasz, Owczarek
ul. Browarna 10 61-063 Poznań
woj. wielkopolskie


BCJ 041/2007
Elektromechanika Chłodnicza Cześnik Stanisław
ul. 17 Marca 47 82-200 Malbork
woj. warmińsko-mazurskie


BCJ 042/2007
P.P.H.U. Chłodnictwo Dudziak Wodniczak Paulina
ul. Ledóchowskiego 27    63-400 Ostrów Wlkp.
woj. wielkopolskie


BCJ 043/2007
ZaTeChS s.c.
ul. Wiśniowa 3 35-113 Rzeszów
woj. podkarpackie


BCJ 044/2007
WEST -FROST    Ziemniewicz Krystiana
ul. Krotoszyńska 161 63-400 Ostrów Wlkp.
woj. wielkopolskie


BCJ 046/2007
„ELEKTUS”     Witold Smuga
ul. Robotnicza 8A 38-500 SANOK
woj. podkarpackie


BCJ 047/2007
PUCH FUH      DOROZIK MARCIN
uL. Lutomierska 103 m 10 91-046 ŁÓDŹ
woj. łódzkie


BCJ 048/2007
FHU KLIMAR  MARCOL DARIUSZ
uL.Halembska  2 41-706 RUDA ŚLĄSKA
woj. śląskie


BCJ 049/2007
PHU PROCHŁÓD   Paweł Kudła
ul. Wólczyńska 5     51-511 Wrocław
woj. dolnośląskie


BCJ 050/2007
Elektromechanika Chłodnicza Kudła Kazimierz 
ul. Wólczyńska 5     51-511 Wrocław
woj. dolnośląskie


BCJ 051/2008
TWOJA FIRMA
DRUGA GALA WRĘCZENIA BRANŻOWYCH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI WKRÓTCE

JESZCZE MOŻLIWE SĄ ZGŁOSZENIA

O SZCZEGÓŁY PYTAJ W KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
TU ZNAJDUJE SIĘ
WNIOSEK, KTÓRY PO WYPEŁNIENIU NALEŻY PRZESŁAĆ DO KIGCHIK.

DOŁĄCZ DO KOLEJNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW (27 FIRM) UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT


STOWARZYSZENIE CHŁODNICTWA KLIMATYZACJI I POMP CIEPŁA BĘDZIE UCZESTNICZYŁO W PROMOCJI RZETELNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI UPOWSZECHNIENIEM BRANŻOWEGO CERTYFIKATU JAKOŚCI, GDYŻ UHONOROWANE NIM FIRMY BĘDĄ UZYSKIWAŁY NASZĄ POMOC PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.


Zobacz listę firm uczestniczących w II turze BCJ   >>>