strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 


Realizując statutowy cel Stowarzyszenia dotyczący podnoszenia jakości technicznej i propagowania najlepszych dostępnych technik (BAT), nie można pominąć zagadnienia wyposażenia technicznego serwisu chłodniczego. Dostępne dziś nowoczesne, specjalistyczne narzędzia montażowe, czy serwisowe są niestety stosowane przez niewiele firm.

Do najpoważniejszych barier należy zaliczyć ich cenę, brak właściwego instruktażu w zakresie stosowania narzędzia, a czasem brak polskiej instrukcji. Są to bariery, które Stowarzyszenie zamierza przynajmniej w części przełamywać.

Organizując wspólny zakup większej ilości narzędzi, możliwe jest uzyskanie korzystniejszej ceny, niż ma to miejsce w przypadku krajowych, rozdrobnionych dystrybutorów. Jest większe uzasadnienie przygotowania i przeprowadzenia instruktażu, czy przygotowania polskiej instrukcji.

Nie zamierzamy dostarczać "wszystkiego", ale chcemy wybrać, z udziałem samych zainteresowanych, kilka narzędzi, przyrzadów i dokonać ich zakupu i dystrybucji.

Nie jesteśmy organizacją nastawioną na zysk, nie prowadzimy działalności handlowej powszechnie dostępnej, stąd wymagana jest rejestracja zainteresowanych.

W celu zdefiniowania potrzeb przeprowadzamy niniejsze badanie ankietowe. Wypełnienie pól oznaczonych * jest obligatoryjne.


ANKIETA

Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła  -  organizacją dla serwisanta urządzeń i instalacji chłodniczych !

               Dziękujemy za zainteresowanie !           Prosimy o ponowne odwiedziny.