strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła - termin przesunięty


Komunikat I
Zarządu Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

W związku z sytuacją organizacyjną i zmianą siedziby Rada Naukowo-Techniczna rekomendowała Zarządowi Izby Rzeczoznawców przesunięcie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków organizacji.  

Zdaniem Rady, należy obecnie promować ruch rzeczoznawczy Stowarzyszenia i umożliwić w większym stopniu skorzystanie z dotychczas obowiązującej procedury szerszym rzeszom techników pracujących w chłodnictwie, dysponujących doświadczeniem zawodowym na poziomie odpowiednim do samodzielnego projektowania i nadzorowania lub realizacji czynności związanych z doborem, instalowaniem i oceną układów chłodniczych.

W związku z intencją środowiska do zbliżenia standardów obowiązujących w chłodnictwie do stanu uregulowań w prawie budowlanym dla innych branż Rada Naukowo - Techniczna zwróciła się do Zarządu o zintensyfikowanie działań promocyjnych przed zmianą procedur.

Powstaje obawa, że koncepcja nadawania tytułu rzeczoznawcy osobom nie posiadającym wyższego wykształcenia przez Zgromadzenie Rzeczoznawców nie znajdzie akceptacji.

Zarząd przyjął rekomendacje i sugestie Rady.


Komunikat II
Zarządu Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Zakończono procedurę weryfikacyjną kolejnych kandydatów na rzeczoznawców

Tytuł rzeczoznawcy otrzymali:
1. Bartosz Nowacki,  Poznań  - nr upr. 033/2009
2. Wojciech Krzymowski, Warszawa  - nr upr. 034/2009
3. Kazimierz Janowski, Nowa Rudna  - nr upr. 035/2009
4. Ireneusz Sobótka, Olsztyn  - nr upr. 036/2009
5. Krzysztof Mostek, Warszawa  - nr upr. 037/2009
6. Marian Pabiś, Olsztyn  - nr upr. 038/2009
7. Norbert Bobkiewicz, Olsztyn  - nr upr. 039/2009
8. Rafał Kowalski, Legionowo  - nr upr. 040/2009
9. Tadeusz Cherek, Skierniewice  - nr upr. 041/2009

Gratulujemy !


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Rzeczoznawców CHIK - jesień 2009 r.

porządek obrad   (projekt - uwaga termin przesunięty na jesień !)

Część informacyjna
I.        Informacja Zarządu
II.       Uchwała w sprawie przyjęcia projektowanego porządku obrad  

Część formalna
III.      Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
IV.      Wybór Komisji uchwał i wniosków
V.       Stwierdzenie prawomocności obrad
VI.      Otwarcie listy zgłoszeń do dyskusji 
VII.     Przyjęcie uchwały o zmianie Regulaminu (zastępuje statut) organizacji
VIII.    Wybór (uzupełniający) członków Rady  

Część programowa
IX.      Omówienie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy zgłoszonych przez wnioskodawców, o których mowa w § 8 ust. 2 regulaminu (bez wyższego wykształcenia technicznego) i przyjęcie uchwały
X.       Omówienie projektu programu działania Izby
XI.      Prezentacja wniosków i projektów uchwał
XII.     Przyjęcie programu działania Izby
XIII.    Formy pracy rzeczoznawców
XIV.    Omówienie kwestii ubezpieczenia OC z tytułu błędów w działalności rzeczoznawcy
XV.     Stwierdzenie wyczerpania porządku obrad i zamknięcie Zgromadzenia  

Część szkoleniowa
XVI.    Wymiana R22 na HFC bez zmiany oleju – prezentacja materiału informacyjnego światowego lidera  w produkcji olejów chłodniczych – 30 min.

XVII.   Prezentacja programu do pełnych obliczeń układu chłodniczego, doboru komponentów, zautomatyzowanego rysowania, analizy efektywności energetycznej, projektowania odzysku ciepła skraplania oraz zasady współpracy w sieci korzystających z oprogramowania – 30 min.


Jak zostać rzeczoznawcą   >>>