strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP - organizacja partnerska                        http://sntchik.plBranżowe OPP

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Niestety nie występuje jeszcze na listach organizacji uprawnionych do odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ale za rok ...

Warto dodać, że właśnie nowelizowana ustawa o organizacjach pożytku publicznego utrudni i tak niełatwą drogę do OPP. Natomiast można spodziewać się innych, nowych korzyści.


II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ST-TCHIK OPP

Zarząd podjął w dniu 31 marca br. uchwałę ws. zwołania II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 25 kwietnia br. o godz. 11:30 w pierwszym terminie i o godz. 12:00 w drugim terminie, w siedzibie organizacji.   >>>


Konkurs na najlepsze rozwiązanie techniczne w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP ogłasza konkurs na najlepsze rozwiązanie techniczne w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła    >>>

Termin zgłoszeń - 31 sierpnia 2009 r.

Ogłoszenie wyników - zaplanowane na październik 2009 r.

Oplata za zgłoszenie rozwiązania - 300 zł

Zapraszamy !    więcej  >>>


Sąd Koleżeński

W dniu 14.02.09 r. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia odbył pierwsze po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków posiedzenie.
Porządek zebrania był następujący:
1. ukonstytuowanie się organu - wybór przewodniczącego i sekretarza;
2. przyjęcie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego;
3. rozpatrzenie I-szej sprawy: ocena postępowania Władysława Urbańskiego ze Szczecinka z wniosku Zarządu Stowarzyszenia.

Sąd ocenił postępowanie Władysława Urbańskiego, uznał jego działania za przynoszące szkodę organizacji i wykluczył z grona członków Stowarzyszenia.Pozostałe wiadomości z SN-TCHIK

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Koszalinie w dniu 15 stycznia br. oddalił wniosek o rejestrację stowarzyszenia Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji z uwagi na naruszenie prawa. Założyciele tej organizacji poza kradzieżą nazwy przywłaszczyli sobie również Statut Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP.

W związku z tym ostrzega się wszystkich przed stosowaniem i publikowaniem nazwy Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji w jakiejkolwiek formie bez zgody naszej organizacji. Wzywamy też do bezwłocznego usunięcia wszelkich przypadków użycia nazwy Centrum.

Zarząd Stowarzyszenia


Stanowisko Zarządu w związku z zawłaszczaniem nazwy:  Krajowe Centrum Inowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Uchwała nr 1
z dnia 29.12.2008 r.
Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP
ws. Władysława U. ze Szczecinka – członka organizacji

§ 1
W związku z postępowaniem Władysława U. polegającego na:
- przywłaszczeniu nazwy „Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji”, która uchwałą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji została przekazana Stowarzyszeniu do dalszego wykorzystania,
- tworzeniu odrębnej organizacji posługującej się analogicznym statutem jak SN-TCHIK, kieruje się wniosek do sądu koleżeńskiego o rozpatrzenie postawy członka Stowarzyszenia.

§ 2
Upoważnia się Prezydium Stowarzyszenia do pojęcia właściwych kroków prawnych celem ochrony interesu organizacji.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.