strona główna
organizacja
branża
Izba chłodnictwa
porozumienie
sn-tchik
1% dla OPP
płukanie i regeneracja
II NWZ
III NWZ
izba rzeczoznawców
NWZ izby rzecz.
kigchik
I WZ KIGCHIK
stanowisko R-22
kfch
ze świata
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Nowe przedsięwzięcie Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji

"Zagospodarowanie powstających w układach chłodniczych zużytych substancji kontrolowanych poprzez dokładną regenerację w miejscu ich stosowania"


Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP uzyskało pozytywne opinie dla swojego programu ekologicznego. Podpisano stosowne umowy wsparcia finansowego.

Celem dotowanego przedsięwzięcia jest utworzenie w Polsce pierwszego systemu regeneracji czynników chłodniczych, zwłaszcza jednorodnych substancji kontrolowanych. Do dziś nie ma w kraju takich rozwiązań na skalę profesjonalną.

Nowe Rozporządzenie (WE) ws. substancji kontrolowanych (jeszcze czekamy na akceptację Rady Europy) drastycznie ogranicza podaż rynkową R22 po 1 stycznia 2010. Tylko zregenerowane substancje kontrolowane mogą być stosowane w obrocie, a zatem i do uzupełnień układów chłodniczych. W kraju, gdzie jeszcze ok. 4000 ton R22 jest w urządzeniach, do zapewnienia normalnej pracy układów niezbędne jest co najmniej 350 ton tego czynnika rocznie. Stąd Stowarzyszenie podjęło wysiłki przynajmniej częściowego ograniczenia spodziewanych niedoborów.

W ramach projektu organizacja będzie wykonywała na zlecenie firm serwisowych płukania układów chłodniczych, w tym z HFC, ekologiczne wymiany olejów chłodniczych oraz płukania butli i zbiorników na czynniki, z których korzystają serwisy.

Zakończenie przygotowań do uruchomienia przedsięwzięcia - IV kwartał 2009 r.