strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Parlament Europejski przyjął nowe rozporządzenie dotyczące substancji kontrolowanych
trochę i nasz sukces i to podwójny !


Z pewną satysfakcja należy odnotować dwie sprawy:
1. Ministerstwo Środowiska w wyniku interwencji Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji wstrzymało się  z forsowaniem korekty obowiązującej ustawy "ozonowej"
2. zapisy nowego rozporządzenia (WE) nie limitują stosowania odzyskanych substancji kontrolowanych.


Ad 1. KIGCHIK oceniała:
Projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, zwana dalej ustawą ozonową, zawiera następujące wady:
projekt jest przedwczesny i nie uwzględnia propozycji prezentowanych w nowelizowanym Rozporządzeniu (WE) 2037/2000, które zostanie przyjęte najprawdopodobniej w styczniu/lutym 2009, zatem słusznym byłoby odłożyć prace nad tym projektem. – źródło: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5671032

Resort wstrzymał się z bezużytecznymi pracami. Teraz możliwa jest pełna implementacja nowej regulacji do prawa krajowego, chociaż rozporządzenie obwiązuje także w Polsce bezpośrednio.
Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem KIGCHIK  >>>

Ad 2. Propozycja Komisji Parlamentu Europejskiego zmierzała do ograniczenia stosowania odzyskanych substancji wyłącznie do obrębu przedsiębiorstwa, w którym dokonano odzysku. Czynnik nie wymagający regeneracji stawał się odpadem, za który trzebaby zapłacić 149 zł za 1 kg lub dokonać fikcyjnej regeneracji.
Przekazaliśmy stanowisko organizacji branżowych europosłom i uzyskaliśmy bardzo dobry efekt.

Poniżej najistotniejsze nowe zapisy - zobacz jak miało być wcześniej  >>>


3.       W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 do dnia 31 grudnia 2014 r. zregenerowane wodorochlorofluorowęglowodory mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane do celów obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp cieplnych, pod warunkiem że na etykiecie pojemnika znajduje się oznaczenie, że substancja została zregenerowana, oraz informacje o numerze serii oraz nazwie i adresie zakładu regeneracyjnego.
4.       Do dnia 31 grudnia 2014 r. wodorochlorofluorowęglowodory poddane recyklingowi mogą być stosowane do celów obsługi technicznej i naprawy istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp cieplnych, pod warunkiem, że zostały one odzyskane z takich urządzeń przez i tylko przez przedsiębiorstwo, które dokonało odzysku w ramach obsługi technicznej i naprawy lub na zlecenie którego dokonano odzysku w ramach obsługi technicznej i naprawy.


Zgodnie z nowym prawem, odzyskiwanie substancji kontrolowanych może wykonywać wyłącznie przedsiębiorstwo - w prawie krajowym dojdzie pewno certyfikowane.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość gromadzenia odzyskanych substancji kontrolowanych przez przedsiębiorstwo, które dokonało odzysku lub dla którego dokonano odzysku.

Takie rozwiązanie wzmacnia nasze dążenia do prawidłowej certyfikacji firm a nie jakiegoś rejestru - jak to proponowano. Pomoże też "przebić się" branżowej certyfikacji jakości (BCJ) w okresie przejściowym.
więcej o BCJ  >>>


Pełen tekst (nieautoryzowany) przyjęty przez Parlament   >>>

Zalecane jest zapoznanie się z tekstem zaznaczonym kolorem niebieskim. Pozostałe zapisy nie odoszą się do układów chłodniczych, więc można je pominąć.

Materiał będzie uzupełniony, gdy nadejdą pełniejsze informacje ze Strassbourga !


Formularz można wykorzystać do zamieszczenia komentarza.