strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Opinia branży chłodniczej


Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zwróciło się do osób zaangażowanych w prowadzenie serwisu urzadzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła o opinię: jakie zdaniem respondentów są główne warunki faktycznego ograniczania emisji czynników chłodniczych w Polsce.

Stąd ankieta otrzymała tytuł:
10 warunków skutecznego prawa   >>> (zapraszamy do wypełnienia)
służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany


lp.zagadnienieśrednia
z 101
ankiet
Twoja
ocena
wyjaśnienia
1. utworzenie sprawnej sieci odbioru zużytych czynników 9,61???Dodano na wniosek respondentów
2. wprowadzenie systemu rekompensat za zużyte czynniki chłodnicze 9,57??? Odzysk czynnika jest czynnością uzupełniającą naprawę. Klient w większości przypadków nie wynagradza za czas poświęcony na odzyskiwanie, który w wielu sytuacjach jest dłuższy niż sama naprawa.
3. ograniczenie dostępu do czynników chłodniczych (objętych regulacjami) podmiotom nie legitymującym się ważnym certyfikatem 9,4??? Jeśli ograniczenie dostępu do czynników dotyczy wyłącznie firm zatrudniających personel z właściwym certyfikatem, wtedy to ograniczenie staje się fikcyjne.
4. wprowadzenie certyfikacji/atestacji firm serwisujących mobilne układy chłodnicze 8,7??? Brak certyfikacji podmiotów naprawiających klimatyzacje pojazdowe uniemożliwia wprowadzenie ograniczeń w dostępie do czynników.
5. wprowadzenie jednolitych warunków budowy szczelnych układów chłodniczych 8,26??? Wzorem niektórych krajów (Holandia, Niemcy) zebranie warunków budowy szczelnych układów chłodniczych, w tym  norm technicznych, w jednym rozporządzeniu upowszechni stosowanie poprawnych rozwiązań, np. umożliwiających odcięcie części układu i usunięcie powstałej nieszczelności.
6. ograniczenie dostępu do komponentów układu chłodniczego podmiotom nie legitymującym się ważnym certyfikatem 8,35??? Jeśli komponenty układu chłodniczego podlegają publicznej sprzedaży, wtedy nie jest możliwym zapewnienie, by firma wyłącznie z certyfikatem dokonywała montażu układu chłodniczego lub jego części, której działanie zależy od f-gazów. Łatwo przepis ominąć, natomiast niezmiernie trudno skontrolować.
7. uprawnienie jednej, doświadczonej organizacji do certyfikacji firm w Polsce 8,09??? Dobra certyfikacja firm jest podstawowym warunkiem weryfikacji poprawności postępowań, a przede wszystkim ich zgodności z deklaracjami.
8. obniżenie progów częstotliwości sprawdzeń układów pod względem szczelności na 2 kg, 20 kg i 100 kg 7,81??? Obniżenie progów spowoduje objęcie kontrolą znacząco większej liczby układów chłodniczych. Kontrola układów mniejszych może prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych, opierając się na warunku, że ubytek 30% czynnika powoduję wzrost zużycia energii o 270%, a nie może być jeszcze dostrzeżony przez przeciętnego operatora.
9. wprowadzenie certyfikatu osoby nadzorującej 7,45??? Umożliwia rozwiązanie problemu przygotowania ocen energetycznych układów, ocen układów chłodniczych w klimatyzacji (prawo budowlane) oraz odbiór układów montowanych i inne.
10. wprowadzenie rejestru operatorów (instalacji) 7,21??? Rejestr operatorów umożliwi systemową weryfikację stosowania wymagań przepisów
11. uprawnienie jednej organizacji lub instytucji o odpowiednim potencjale do przeprowadzania egzaminów na certyfikat personalny bez prawa scedowania uprawnienia 6,45??? Jakość egzaminów na certyfikat zależy od wyłączenia tych działań z gry rynkowej. Nie mogą ich realizować przedsiębiorcy pod cudzym szyldem. Organizacja lub instytucja musi posiadać odpowiedni potencjał w tym niezbędne do przeprowadzania egzaminów własne wyposażenie techniczne.
12. przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej zwłaszcza wśród użytkowników i serwisantów o uwarunkowaniach prawnych 6,11???Dopisano na wniosek respondentów.

Skala ocen od 1-10 w zależności od roli warunku w ograniczaniu emisji


Komentarz

Zmiany podsumowanych i uśrednionych wyników sa już niewielkie. Można przyjąć z pewnym przybliżeniem, że uzyskane rezultaty prezentują opinię środowiska chłodniczego.

Ważnym jest teraz, aby te uwagi i spostrzeżenia dokonane na podstawie doświadczenia przez grupę najbardziej uprawnioną do wypowiedzi umieścić w odpowiedni sposób w nowych regulacjach prawnych.


Zapraszamy do przedstawienia opinii.
Prosimy skopiować tabelkę i w miejsce ??? wpisać własne oceny, a następnie  przesłać na adres chakapece@wp.pl lub bezpośrednio do SN-T CHIK na adres chik@chik.pl

Uwaga
respondent musi się zidentyfikować, inaczej opinia nie jest uwzględniana w podsumowaniu.