strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
sprawozdanie !
rekompensaty
10 warunków
opłaty za f-gazy
SZWO będą zmiany
ewidencja SZWO
2037-2000
2037 final
EPBD
art. 62 ust.1
opinia
informacja MŚ
pozew do WSA
certyfikacja f-gazy
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Ciekawe zmiany w Projekcie założeń do przyszłej ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


Ministerstwo Śorodwiska pod wpływem krytyki ze strony organizacji branżowych jak i zdecydowanego stanowiska Ministerstwa Gospodarki wprowadza pierwsze zmiany w koncepcji przyszłej "konstytucji" chłodnictwa.

Do najważniejszych należy rezygnacja z niejasnej koncepcji pseudocertyfikacji na rzecz prostego systemu, na czele którego stoi jednostka certyfikująca, gwarantująca prawidłowość i bezstronność oraz odpowiedni poziom postępowań, ciesząca się międzynarodowym uznaniem - Urząd Dozoru Technicznego.

Zatem w Polsce będzie tylko jedna i ta sama jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców. Zanosi się, że może to być wspólna jednostka dla chłodnictwa i techniki przeciwpożarowej.

Zrezygnowano z koncepcji obciążania firm serwisowych za stosowanie f-gazów. Przypomnieć trzeba, że była propozycja obłożenia serwisów chłodniczych opłatą w uśrednionej wysokości 20 tys. zł rocznie.

Zmieniono też system pobierania opłat i według nowszej koncepcji, będą je wnosiły firmy handlowe wprowadzające f-gazy na terytorium Polski po raz pierwszy. Systemem opłat obejmie się też i urządzenia wstępnie napełnione.

Zlikwidowano obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia czynników chłodniczych.

Znacznie obniżono proponowane kary za niestosowanie niektórych zapisów prawa.

Ustawa wymaga uregulowania kwestii organu kontroli właściwego dla f-gazów. W opinii organizacji branżowych, przeciążona inspekcja ochrony środowiska w dużej mierze odpowiada za znikomą skuteczność przepisów związanych z substancjami kontrolowanymi. To niebezpieczeństwo na dziś wisi i nad przepisami f-gazowymi. Pewne nadzieje należy wiązać z odmownym ustosunkowaniem się Ministerstwa Finansów do zabiegów inspekcji o dodatkowe 50 etatów na "f-gazy".

Postęp prac nad ustawą jest mały, zatem można przypuszczać, że przepisy nie zaczną funkcjonować wcześniej niż za dwa lata - tj. pod koniec 2010 roku.


Zobacz uwagi Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła do Projektu założeń..   >>>