strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
procedura
 II tura BCJ
serwis blisko
warunki wpisu
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Procedura kwalifikacji i udzielania Branżowego Certyfikatu Jakości


Podstawą działalności certyfikacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji są:
- ustawa o izbach gospodarczych, która uprawnia izby do wydawania ocen o funkcjonowaniu przedsiębiorców,
- regulamin branżowej certyfikacji jakości,
- umowa o współdziałaniu w zakresie certyfikacji z Krajową Izbą Gospodarczą.

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji jest izbą dokonującą ocen, natomiast Krajowa Izba Gospodarcza jest izbą nadzorującą czynności certyfikacyjne realizowane przez KIGCHIK oraz wydawcą Branżowego Certyfikatu Jakości.

Starania o uzyskanie Branżowego Certyfikatu Jakości należy rozpocząć od oceny własnej firmy oraz od złożenia wniosku oraz zobowiązania

Wymienione druki należy przekazać do Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji chik@chik.pl

Istnieje też możliwość bezpośredniego zgłoszenia z poziomu naszej strony internetowej, odpowiadając na pytanie:
Czy Państwa Firma podjęła już decyzję w sprawie certyfikacji BCJ ?


Formularz zgłoszeniowy