strona główna
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Szkolenia "ozonowe" Krajowego Forum Chłodnictwa były nielegalne ?


Dopiero dziś, tj. 6 grudnia 2010 r. Krajowe Forum Chłodnictwa, związek pracodawców, zostało wpisane na listę podmiotów prowadzących szkolenia na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.

Zgodnie z Art. 13. (ustawy) Podmiot zamierzający prowadzić kurs początkowy oraz kurs uzupełniający, a także zamierzający zaprzestać prowadzenia tych kursów, jest obowiązany do poinformowania o tym, w formie pisemnego zgłoszenia, ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu albo zaprzestaniem prowadzenia kursów.

Natomiast organizacja ta od kilku lat poprzez swoje regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji prowadzi kursy początkowe, a teraz uzupełniające dla serwisantów ubiegających się o świadectwa kwalifikacji. Trudno mówić o przeoczeniu, gdyż KFCh aktywnie uczestniczyło przy tworzeniu prawa, zatem przedmiotowy zapis jest dobrze Zarządowi znany.


Jak wynika z anonsów publikowanych przez niektóre Centra Szkoleń i Certyfikacji, KFCh wystawiało tzw. zaświadczenia o ukończeniu kursów, nie będąc podmiotem uprawnionym do ich przeprowadzania. Powstaje pytanie, czy uzyskane w tej jednostce świadectwa kwalifikacji są ważne ?

Spóźnione legalizowanie działań jest obliczone na zatarcie niepewności co do ważności istotnych dla serwisantów dokumentów jak i poprawę wizerunku organizacji w obliczu propozycji utworzenia Komitetu Sterującego przy jednostce certyfikującej dla f-gazów.

Rada dla serwisantów:
Gdzie zrobić / przedłużyć świadectwo kwalifikacji ?
Przede wszystkim należy unikać podmiotów pobierających należności i wydających dokument świadectwa na podstawie bliżej nieokreślonej zasady "współpracy", a których nie ma na załączonej liście, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Aktualnie prokuratura wyjaśnia powyższe kwestie i zapadnie rozstrzygnięcie, o czym poinformujemy.


Zobacz:
nasz nowy dział o sprawach sądowych w branży   >>>
oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP  >>>