strona główna
świadectwa SZWO
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Sprawy sądowe


Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji wystąpiła z przedsądowym wezwaniem do Krajowego Forum Chłodnictwa, związku pracodawców

W związku z naruszeniem prawa przez KFCh i odmową pociągnięcia do odpowiedzialności tej organizacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji uprawniona w stopniu równorzędnym (kigchik jest wpisana pod numerem 123 na listę uprawnionych organizacji prowadzoną przez Prezesa UOKiK) wystąpi z pozwem wobec wymienionego związku pracodawców.
Izba, w postępowaniu przedprocesowym, wzywa Forum do:
  1)   zaniechania niedozwolonych działań;  
  2)   usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez poinformowanie indywidualnie wszystkich osób, które uzyskały świadectwa kwalifikacji, o których mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o konieczności powtórzenia szkoleń i egzaminów w jednostkach wymienionych na właściwej liście prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki i z podaniem tej listy z dnia jej ostatniej aktualizacji;
oraz m. in. do:
  4)  wpłaty sumy 100.000 PLN na wybrany przez Krajowe Forum Chłodnictwa cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Krajowe Forum Chłodnictwa ma czas do końca bieżącego roku do wyprostowania powstałych nieprawidłowości.


Sprawy Władysława U. ze Szczecinka

W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęła się pierwsza z 9 spraw wniesionych przez poszkodowanych przez Władysława U. ze Szczecinka. Wymieniony pomawiał osoby i organizacje branżowe oraz działał na szkodę Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji i Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji.

W sądzie pozwany przedstawia się jako skromny rencista, chociaż znany jest jako przedsiębiorca. Władysław U. złożył wniosek o przeniesienie postępowania do Sądu Okręgowego w Koszalinie, do czego sąd się przychylił. Wniosek wywołał zdumienie, gdyż wobec oczywistości pomówienia oraz udziału świadków, koszty procesu zdecydowanie wzrosną. Czy stać na to rencistę ?


Ponieważ spraw sądowych będzie więcej postanowiliśmy uruchomić niniejszy dział.