strona główna
świadectwa SZWO
organizacja
branża
certyfikaty BCJ
konkurs
rzeczoznawcy
legislacja
technika
operator
ankieta
opinie
www
kontakt
   
 

Kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacji zawsze wywoływały emocje


W związku ze złożonymi skargami przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP uprawniona z mocy prawa, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji wszczęła postępowania wyjaśniające.

Pierwsza sprawa dotyczy regionalnych Centrów Szkoleń i Certyfikacji przy Krajowym Forum Chłodnictwa z siedzibą w Warszawie. Ocenia się, że w świetle obowiązującego prawa KFCh nie posiadało uprawnienia do powołania terenowych jednostek organizacyjnych zarządzanych przez różne firmy. Sama organizacja nie prowadziła działalności w zakresie kursów i szkoleń, zatem zastosowana forma służyła raczej podniesieniu rangi działań tych firm, co może być naruszeniem prawa uczciwej konkurencji. Sprawa w trakcie postępowań.

Druga sprawa dotyczy działaności komisji egzaminacyjnych przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników SIMP z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z prawem uprawniona organizacja mogła powołac tylko jedną komisje egzaminacyjną, a funkcjonuje ich 10.

Która komisja egzaminacyjna wydała ważne świadectwa, wyjaśni postępowanie.    Więcej    >>>


Nasza rada - na egzaminy oraz na kursy kierować się wyłącznie do podmiotów umieszczonych na liście Ministerstwa Gospodarki.  >>>